Nyproduktioner i Stockholmsområdet

Våld och övergrepp inom familjen

Många föräldrar separerar då de har svårt att kommunicera och leva tillsammans. De kan många gånger ändå fortsätta att samarbeta i frågor som rör de gemensamma barnen. Socialnämnden försöker så långt som möjligt nå en frivillig överenskommelse i frågor som rör barnen. I vissa fall är det helt uteslutet då ena föräldern skiljer sig på grund av våld, missbruk eller annat missförhållande. Hen kan känna stor rädsla att överhuvudtaget kommunicera med den andre föräldern. Då kan det vara bra att ha ett juridiskt ombud som oss på Arellano Lundberg Juristbyrå som då sköter all kommunikation. Det kan i dessa fall även vara barnets bästa att hållas borta från den ena föräldern genom att låta domstolen tilldela ensam vårdnad för den ena föräldern.

Arellano Lundberg driver en ansvarsfull juristbyrå med spetskompetenser inom familjerätt samt vårdnadstvister.

Kontakta oss för 15 minuters kostnadsfri rådgivning.